Tip Tadabbur al-Quran :
- Khusyu’ dan menangis ketika membacanya.
- Mainkan peranan hati sebelum tadabbur.
- Bebaskan perkara – perkara yang boleh melarang
diri daripada memahami apa yang dibaca.
- Mengkhususkan perihal ayat kepada diri sendiri.
- Merasakan impak sesuatu perihal ayat yang dibaca.
- Meningkatkan ‘mutu’ bacaan al-Quran

Kepentingan Tadabbur al-Quran :

- Memperoleh keberkatan al-Quran.
-Hati sangat memerlukan penghayatan bacaan
al-Quran.
-Allah memuji orang yang metadabbur al Quran dan
merasai kesannya.
-Tegahan terhadap orang yang tidak mentadabbur
al-Quran dan tidak terkesan dengan bacaan
tersebut.Peringkat – Peringkat Tadabbur al-Quran :

Pertama:
Berfikir, melihat dan mengambil pengajaran.

Kedua:
Hati tersentuh dan khusyu’.

Ketiga:
Mengamalkan apa yang terkandung dalam
al-Quran.

Keempat:
Mengeluarkan hukum dan hikmah.